Formalności – to trzeba załatwić po urodzeniu dziecka

0
2162

Pierwsze dni z nowonarodzonym dzieckiem są do obojga rodziców niezwykłym czasem. Niestety te cudowne chwile trzeba przerwać, aby odwiedzić kilka urzędów i załatwić wszystkie formalności po porodzie. Są one niezbędne, aby dziecko zyskało wszystkie przysługujące mu prawa m.in. do opieki zdrowotnej. Formalności po urodzeniu dziecka pozwolą również skorzystać z oferowanej przez państwo pomocy dla młodych rodziców. O formalnościach po urodzeniu dziecka nie można zapominać, ponieważ dopełnienie części z nich obwarowane jest przez prawo konkretnymi terminami. Zobacz, do jakich urzędów trzeba udać się po urodzeniu dziecka i co w nich załatwić.

Formalności po narodzinach dziecka – kto musi je uzupełnić?

Formalności po narodzinach dziecka muszą spełnić wszyscy rodzice. Nie mniej jednak pierwszego zgłoszenia dokonuje szpital. Ma on obowiązek zgłosić narodziny nowego obywatela do właściwego urzędu stanu cywilnego. Zgłoszenie to musi zostać wysłane do 14 dni od porodu. To zgłoszenie jest formalnością, która dokonywana jest bez ingerencji i zgody rodziców. Pomija się ją tylko, jeśli poród nastąpił w domu. W takim przypadku, obowiązek pierwszego zgłoszenia, spoczywa na rodzicach.

Jak uzyskać akt urodzenia dziecka?

Podstawowym dokumentem, o którym należy wystąpić po narodzinach dziecka, jest akt urodzenia noworodka. Wydawany jest on na podstawie rejestracji i oznacza, że maluchowi zostały przyznane wszystkie należne mu prawa. Po akt urodzenia należy zgłosić się do właściwego dla miejsca urodzenia bądź zamieszkania jego z rodziców urzędu stanu cywilnego. Do odbioru dokumentu konieczny będzie dowód osobisty rodziców oraz skrócony akt ślubu, jeśli taki pomiędzy rodzicami został zawarty.

W przypadku, gdy rodzice nie są małżeństwem, to matka musi złożyć odpis swojego aktu urodzenia (gdy jest panną) lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub sentencją wyroku (w przypadku, gdy rodzice dziecka są rozwiedzeni). Należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, gdy od rozwodu nie minęło 300 dni, domniemanym ojcem dziecka zawsze jest mąż i malucha rejestruje się jako dziecko małżeńskie. Podobna zasada obowiązuje przy wdowieństwie.

Przy związkach partnerskich ojciec może uznać dziecko przed kierownikiem USC, sądem opiekuńczym, polskim konsulem za zgodną matki.

Ile kosztuje wyrobienie aktu urodzenia dziecka?

Rejestracja i wydanie aktu urodzenia dziecka jest bezpłatne. Po podaniu jego imienia rodzice otrzymują bezpłatnie jeden odpis. Należy pamiętać, że o akt urodzenia należy wystąpić do 21 dni od dnia porodu. Jeśli tego się nie zrobi, urząd sam dokona wszystkich formalność, w tym wybierze imię dziecka. Rodzice, którzy nie zdążą z formalnościami, muszą pamiętać, że imię nadane przez urzędnika można zmienić w ciągu pół roku.

Jak wystąpić o numer PESEL dziecka?

Kolejne formalności po narodzinach dziecka jest wystąpienie o numer PESEL, czyli numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Jest on nadawany na całe życie. Składa się z 11 cyfr, z których pierwsze mówią o dacie narodzin, a następne stanowią numer ewidencyjny. PESEL nadawany jest z urzędu i rodzice nie muszą wypełniać dokumentów czy wnosić opłat skarbowych. Dokument z nadanym numerem PESEL odbiera się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Aby móc go odebrać, należy mieć ze sobą akt urodzenia dziecka, książeczkę zdrowia lub skrócony odpis aktu małżeństwa.

Meldunek noworodka

Adres zameldowania dziecka podaje matka przy narodzinach, już w szpitalu. Jest on podawany w korespondencji pomiędzy szpitalem a USC. Wskazany adres można później zmienić, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Zgłoszenie dziecka do ZUS

Kolejną z formalności po narodzinach dziecka jest zgłoszenie go do ZUS. Zgłoszenie dokonywane jest przez jednego z rodziców w jego zakładzie pracy. Zgodnie z polskim prawem każde dziecko w Polsce objęte jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Po dokonaniu tego obowiązku można wybrać przychodnie i lekarza pierwszego kontaktu.

Becikowe – jak je uzyskać?

Młodzi rodzice mogą starać się o jednorazową zapomoga w wysokości 1000 złotych. Przyznawana jest ona  tytułu narodzin dziecka i przysługuje jednemu z rodziców lub innemu opiekunowi prawnemu dziecka. Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Dokument należy złożyć do 3 miesięcy po porodzie. Przy formalnościach konieczny będzie dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia oraz oświadczenie, że pomoc finansowa nie została jeszcze pobrana. Niezbędne jest także zaświadczenie od lekarza o prowadzeniu ciąży oraz oświadczenie o dochodach rodziny. Warto pamięć, że niektórzy młodzi rodzice mogą się także starać o pieniądze z programu 500+. Kryteria przyznania pomocy finansowej są dokładnie określone przez ustawę i warto się z nimi zapoznać przed złożeniem dokumentów.

Wydawać by się mogło, że formalności po urodzeniu dziecka jest bardzo dużo, trzeba jednak zaznaczyć, że większość z nich dzieje się automatycznie. Przyszli rodzice muszą jednak zgłosić się do odpowiednich urzędów, aby odebrać nadane dziecku numery oraz dokumenty. Warto również pamiętać, że zachowanie terminów pozwala na staranie się o pomoc finansową na start.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here