Czy e-papierosy są szkodliwe dla zdrowia?

0
1378

Elektroniczne papierosy, zwane również e-papierosami, są urządzeniami zasilanymi bateryjnie, ogrzewającymi płynny roztwór (który może, ale nie musi zawierać nikotynę), tworząc z niego parę, która jest wdychana przez użytkownika.

E-papierosy stały się popularną alternatywą dla tradycyjnych papierosów w ostatnich latach, po części z powodu przekonania, że ​​stanowią mniejsze ryzyko dla zdrowia niż zwykłe, tytoniowe papierosy.

E-papierosy – nie takie zdrowe?

Pomimo powszechnego stosowania, wpływ e-papierosów na zdrowie jest nadal niejasny. E-papierosy nie mogą być po prostu sklasyfikowane jako korzystne lub szkodliwe. W niektórych okolicznościach, takich jak używanie e-papierosów przez niepalących nastolatków i młodych dorosłych, ich negatywne skutki wyraźnie uzasadniają obawę. W innych przypadkach, na przykład gdy palacze zwykłych, tytoniowych papierosów używają e-papierosów do rzucenia palenia, e-papierosy oferują możliwość ograniczenia chorób związanych z paleniem.

E-papierosy, nikotyna i rak. Czy e-papierosy szkodzą zdrowiu?

Zdecydowana większość e-papierosów zawiera wiele substancji potencjalnie toksycznych, natomiast całkowite zastąpienie papierosów tytoniowych e-papierosami zmniejsza narażenie palacza na wiele substancji toksycznych i rakotwórczych obecnych w zwykłych papierosach.

Co ważne, jeśli chodzi o zawartość nikotyny w e-papierosach, dorośli, nałogowi użytkownicy e-papierosów są narażani na spożycie nikotyny porównywalne do tej trafiającej do palaczy papierosów tytoniowych.

Istnieją również istotne dowody na to, że akcja serca wzrasta po spożyciu nikotyny z e-papierosów oraz że niektóre substancje chemiczne obecne w aerozolach e-papierosów (np. Formaldehyd, akroleina) są zdolne do powodowania uszkodzeń DNA i mutagenezy.

Jest to ważne, ponieważ możemy z tego wywnioskować, że długotrwałe używanie e-papierosów może zwiększać ryzyko zachorowania na raka (do tej pory badania w tej sprawie były przeprowadzane na zwierzętach i nie ma bezpośredniego potwierdzenia wpływu e-papierosów na rozwój raka u ludzi).

Szkodliwość e-papierosów – efekty oddechowe i rozwojowe

Tak samo sprawa się ma, jeśli chodzi o wpływ e-papierosów na wywoływanie chorób układu oddechowego u ludzi – nie ma na ten moment dostępnych, jednoznacznych dowodów, jednak dogłębna analiza istniejących badań wykazała umiarkowane dowody na to, że e-papierosy mogą zwiększać kaszel i świszczący oddech u nastolatków, jak również wzrost zaostrzeń astmy .

Wpływ na dorosłych użytkowników może się nieznacznie różnić od wpływu na nastolatków. Istnieją jedynie ograniczone dowody wskazujące na poprawę funkcji płuc i objawów oddechowych u dorosłych palaczy z astmą, którzy całkowicie lub częściowo przestawiają  ze zwykłych, tytoniowych papierosów na e-papierosy.

Jeśli chodzi o ciążę i skutki rozwojowe, póki co brak dostępnych dowodów na to, czy e-papierosy wpływają na przebieg ciąży oraz istnieją niewystarczające dowody na to, czy stosowanie e-papierosów przez matkę wpływa na rozwój płodu.

Potrzeba więcej badań, aby w pełni zrozumieć, czy i w jakich okolicznościach e-papierosy mogą pomóc dorosłym w rzuceniu palenia.  ​​Należy zniechęcać do korzystania z e-papierosów nastolatków, ograniczając do nich dostęp oraz poprzez edukację i kampanie podnoszące świadomość społeczną.

Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u osób stosujących e-papierosy

Wyżej wymienione badanie zostało przeprowadzone przez dr Holly R. Middlekauff ze Szkoły Medycznej Davida Geffena na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a wyniki opublikowano w czasopiśmie JAMA Cardiology.

Dr Middlekauff i zespół postawili hipotezę, że ludzie, którzy rutynowo używają e-papierosów, zwiększają ryzyko pojawienia się czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zespół zgromadził 23 zdrowych użytkowników e-papierosów w wieku od 21 do 45 lat, którzy nie palili tradycyjnych papierosów i nie przyjmowali żadnych leków na receptę. W badaniu wykorzystano również grupę kontrolną składającą się z 19 zdrowych osób, które spełniły te same kryteria, ale nie były użytkownikami e-papierosów.

Naukowcy przeprowadzili badanie elektrokardiograficzne, aby zmierzyć zmienność rytmu serca u uczestników podczas spokojnego odpoczynku i kontrolowanego oddychania. Wyróżnili trzy różne składowe – wysoką częstotliwość, niską częstotliwość i bardzo niską częstotliwość.

Zespół wykonał również badania krwi i przeanalizował krew pod kątem parametrów oksydacyjnych.

Wreszcie dr Middlekauff i jego współpracownicy przeprowadzili analizę statystyczną. Użyli testu Shapiro-Wilka do zbadania rozkładu normalnego zmiennych, testu T, aby porównać użytkowników e-papierosów z grupą kontrolną, testu sumy rang Wilcoxona dla wartości p oraz dokładnego testu Fishera do obliczenia danych binarnych.

Ustalenia potwierdziły hipotezę badaczy.

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że w porównaniu z grupą kontrolną, użytkownicy e-papierosów byli bardziej podatni na zwiększoną aktywność współczulną serca i zwiększony stres oksydacyjny – oba oznaki ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z paleniem tytoniu.

Dlatego też, nawykowe używanie e-papierosów ma skutki fizjologiczne, z których wiele może poważnie wpłynąć na zdrowie sercowo-naczyniowe u użytkowników. Autorzy ostrzegają przed ryzykiem sercowym i zalecają dalsze badanie szkodliwego wpływu na zdrowie wdychanej nikotyny.

Zatem nikotyna, która jest głównym bioaktywnym składnikiem aerozolu e-papierosów, wraz z jego metabolitami, może zawierać nierozpoznane, utrzymujące się niekorzystne efekty fizjologiczne, które prowadzą do zwiększonego profilu ryzyka sercowo-naczyniowego u zwykłych użytkowników e-papierosów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here