Fizjoterapia – czym jest i kiedy się ją stosuje?

0
1069

Fizjoterapia jest nauką o metodach leczenia środkami naturalnymi. W środowisku naturalnym człowieka występują różne formy energii fizycznej takie jak: ruch, bodźce termiczne, kinetyczne elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

Właśnie te naturalne formy energii, wykorzystuje fizjoterapia u celu przyspieszenia rekonwalescencji oraz ułatwienia pacjentowi powrotu do pełni sił fizycznej i codziennej sprawności. Jest integralną częścią obszaru nauk medycznych wykorzystującą w usprawnieniu ruch i inne czynniki fizyczne naturalne lub wytwarzane w specjalnie konstruowanych urządzeniach.

Podstawowe cele fizjoterapii to: poprawa lub uzyskanie pełnej sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, pobudzenie i poprawa czynności układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz pomoc w przystosowaniu do w miarę samodzielnego życia osób trwale niepełnosprawnych.

Kim są fizjoterapeuci?

Zawód fizjoterapeuty stawia wysokie wymagania przed osobami go wykonującymi. Oprócz odpowiednich predyspozycji psychicznych i fizycznych, muszą legitymować się wykształceniem na poziomie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.

Fizjoterapeuci w Polsce są trzecim pod względem liczebności zawodem medycznym (około 50 tys.) po lekarzach i pielęgniarkach. Współczesna medycyna nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez odpowiedniej rehabilitacji, która umożliwia powrót do normalnych funkcji życiowych coraz większym ilościom pacjentów. Stale rosnąca ranga tego zawodu została unormowana przez ustawę o zawodzie fizjoterapeuty obowiązującą od 31 maja 2016 roku.

Specjalizacja fizjoterapeutyczna dostępna jest między innymi w centrach medycznych Scanmed w wielu miastach: https://scanmed.pl/specjalizacje/fizjoterapia.

Co wchodzi w zakres fizjoterapii?

Fizjoterapia to interakcje między personelem medycznym, pacjentami, rodzinami, opiekunami i społecznościami z wykorzystaniem potencjału ruchowego, wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów. Realizacja podstawowych celów fizykoterapii odbywa się poprzez stosownie różnych metod stanowiących działy fizjoterapii.

Kinezyterapia to praca z pacjentem wykorzystująca ruch jako środek leczniczy. Może być stosowana samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym. Kinezyterapia ogólna wpływa na wydolność i kondycje całego organizmu, a kinezyterapia miejscowa skupia się na określonych narządach ruchu w celu przywrócenia funkcji lub ich skompensowania.

Fizykoterapia to wykorzystanie naturalnych lub sztucznie wytworzonych czynników fizycznych, termicznych lub chemicznych, które w działaniu na organizm powodują określone skutki miejscowe. Selektywne oddziaływanie na tkanki skutkuje poprawą stanu zdrowia.

Masaż leczniczy jest jedną z najstarszych technik terapeutycznych. Polega na miejscowym ucisku mechanicznym za pomocą rąk masażysty, urządzeń wibracyjnych lub wirów wodnych.

Kiedy stosuje się fizjoterapię?

Fizjoterapeuci ułatwiają i przyspieszają powrót do pełnej sprawności po operacjach chirurgicznych, wypadkach, urazach w przypadkach chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych oraz w okresie ciąży i po porodzie. Wielką zaletą fizjoterapii jest pomoc w eliminacji uporczywego, trudnego do zniesienia bólu.

Fizjoterapeuci ściśle współpracują z ortopedami i traumatologami w leczeniu bolesnych chorób kręgosłupa. Można stwierdzić, że praktycznie wszystkie współczesne działy medycyny w leczeniu posługują się fizjoterapią.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here