Samotna matka – Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko

0
3123

Samotne macierzyństwo to prawdziwe wyzwanie. Kobieta dla dziecka musi być zarówno mamom, jak i tatą. Zmierzyć trzeba się nie tylko w psychicznym aspektem wychowania dziecka, ale i kwestiami finansowymi. Utrzymanie domu zazwyczaj spoczywa bowiem na barkach samotnej matki. Aby ułatwić im ten aspekt samotnego macierzyństwa, rząd oferuje samotnym matka wsparcie. Jego zakres stale się zmienia, dlatego warto zmiany prawne monitorować na bieżąco. Zobacz, jakie są prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko.

Dane statystyczne wskazują, że w Polsce jest 1,3 miliona rodzin, w których dzieci wychowują samotni rodzice. 90% samotnych rodziców to kobiety. Świadczenia dla samotnych matek mają pomóc im zmierzyć się z samotnym rodzicielstwem i być wsparciem głównie finansowym. Zmiany w prawach i przywilejach matki samotnie wychowujących dziecko zachodzą bardzo często – warto je więc śledzić.  Warto pamiętać, że przywileje samotnej matki wiążą się nie tylko z pobieraniem dodatkowych funduszy od państwa.

Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko: urlop macierzyński i wychowawczy

Samotne matki mają prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w standardowym wymiarze. Prawo to tych urlopu przysługują kobiecie, która przed urodzeniem dziecka pracowała na umowę o pracę. Oprócz tego prawem samotnej matki są dodawane 2 dni urlopu rocznie na opiekę nad dzieckiem. Chęć ich wykonania kobieta musi zgłosić w miejscu pracy.

Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko: zasiłek rodzinny

Kolejne prawa samotnej matki to wystąpienie z wnioskiem o zasiłek rodzinny. Aby go otrzymać, należy przedstawić zaświadczenie o dochodach za zeszły rok z Urzędu Skarbowego. Zasiłek przyznawany jest tylko samotnym matkom z niskim dochodami. Samotne matki po pomoc finansową mogą zwrócić się też do ośrodka opieki społecznej, odpowiedniego do miejsca zamieszkania.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje również dodatek z tytuł samotnego wychowania dziecka. Jego aktualna wysokość to 185 złotych na dziecko (miesięcznie). Pomoc nie może przekraczać kwoty 370 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, dodatek wynosi 256 złotych na dziecko, nie więcej jednak niż 530 zł na wszystkie dzieci. Kwoty te nie przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.

Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko: refundacja kosztów opieki

Jednym z przywilejów matki samotnie wychowującej dziecko jest refundacja kosztów opieki dziecka. Refundacja obejmuje koszty opieki dziecka do lat 7. Kobieta może liczyć na refundację:

  • na okres do trzech miesięcy, jeżeli podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej sześciu miesięcy,
  • na okres do sześciu miesięcy, jeżeli podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość zwracanej kwoty nie może przekroczyć połowy wysokości zasiłków dla bezrobotnych. Na ten rodzaj wsparcia nie mogą też liczyć samotne matki, które nie spełniają kryterium dochodowego.

Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko: wspólne rozliczenie z dzieckiem

Samotni rodzice mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym wspólnie z dzieckiem, jeśli to nie ukończyło 25 lat i nadal pobiera naukę. Warunek wiekowy może być spełniony jedynie przez pół roku. Wspólnie rozliczenie z dzieckiem jest możliwe, jeśli pociecha nie uzyskała w roku podatkowym żadnych dochodów. Wyjątkiem jest tu dochód wolny od podatków, renty rodzinnej, dochodów w wysokości, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. W ramach wspólnego rozliczenia samotna matka deklaruje w zeznaniu rocznym podatek w wysokości podwójnej kwoty, którą oblicza się od połowy rocznych dochodów obydwóch rozliczających się osób. Dzięki temu przywilejowi potrącony podatek będzie niższy, a samotny rodzic otrzyma więcej pieniędzy.

Wraz z dzieckiem rozliczać może się jedynie osoba będąca samotna w świetle prawa, czyli rozwódka, wdowa, panna, osoba przebywająca w orzeczonej sądowo separacji, osoba, której mąż odbywa karę więzienia bądź został pozbawiony praw rodzicielskich.

Prawa i przywileje matki samotnie wychowującej dziecko: alimenty

Jednym z przywilejów samotnej matki jest prawo do alimentów. Aby je otrzymać, należy złożyć pozew o alimenty. Składa się go w wydziale rodzinnym i dla nieletnich sądu rejonowego w danym miejscu zamieszkania. Samotna matka zwolniona jest z kosztów sądowych. W pozwie powinna ona zawrzeć takie informacje jak:

  • wysokość alimentów;
  • przyczyna złożenia pozwu;
  • zawód, kwalifikacje i sytuacja finansowa osoby pozwanej – dzięki tym informacjom można określić wysokość alimentów;
  • odpisy pozwu dla każdej ze stron;
  • odpisy aktów stanu cywilnego.

W przypadku, gdy ojciec dziecka uchyla się od płacenia alimentów, wsparcie finansowe kobieta może otrzymać z funduszu alimentacyjnego. Wypłaca on alimenty, ale tylko, jeśli nie zostanie przekroczony określony próg dochodowy. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego powinno wynosić tyle, ile zasądzone alimenty, jednak kwota ta nie może przekraczać 500 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o pomoc funduszu, należy wykazać bezskuteczność egzekucji alimentów. Ma ona miejsce, gdy komornik od co najmniej dwóch miesięcy nie może od ojca dziecka ich otrzymać. Świadczenie uzyskuje się po złożeniu wniosku, a matka otrzymuje je do ukończenia przez dziecko 18. lub w przypadku kontynuowania nauki, 25. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługuje bezterminowo.

[Głosów:11    Średnia:2.1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here