Migotanie przedsionków

0
1049

Migotanie przedsionków wymienia się jako najczęstsze zaburzenie rytmu serca. Jest ono niezwykle groźne, bowiem może prowadzić do udaru niedokrwiennego mózgu, którego efektem jest niepełnosprawność lub śmierć. Migotanie przedsionków najczęściej towarzyszy takim schorzeniom jak nadciśnienie, choroby tarczycy czy niewydolność serca, może jednak występować indywidualnie. Leczenie migotania przedsionków przede wszystkim polega na farmakologii. Zobacz, co musisz wiedzieć o migotaniu przedsionków.

Migotanie przedsionków to arytmia serca, która ma przewlekły przebieg. Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków wzrasta wraz z wiekiem. Medycyna wyróżnia trzy rodzaje tego schorzenia, z których tylko jedno ustępuje samoistnie, pozostałe wymaga terapii pod okiem specjalisty.

Czym jest migotanie przedsionków?

Jednym z rodzajów zaburzeń rytmu serca (arytmii) jest migotanie przedsionków. Dochodzi do niego, kiedy występują bardzo szybkie i nieregularne skurcze przedsionków serca. W trakcie migotania przedsionków prawie się nie kurczy, a znajdującą się w nim krew wykazuje właściwości do tworzenia skrzepliny. W efekcie może dojść do uwolnienia skrzeplin i ich płynięcia z krwią do naczyń mózgowych, a następnie zatkania ich i powodowanie niedokrwienia i martwicy fragmenty mózgu. Migotanie przedsionków wywołuje również niedotlenienie organizmu, które może skutkować nieodwracalnymi zmianami.

Jakie są rodzaje migotania przedsionków?

Medycyna wyróżnia trzy rodzaje migotania przedsionków. Podziałowi podlega migotanie przedsionków, które nie jest wynikiem powikłania po żadnej chorobie. Tego typu migotania nazywane są samoistnymi i dzielone są na:Napadowe migotania przedsionków – mówimy o nich, kiedy dolegliwość utrzymuje się ok. 7 dni; ten typ migotania przedsionków nie wymaga leczenia i mija samoistnie;

Przetrwałe migotanie przedsionków – diagnozuje się je, kiedy napady arytmii trwają ponad tydzień; aby je leczyć, konieczne jest wdrożenie leków i przeprowadzenie kardiowersji;

Utrwalone migotanie przedsionków – utrzymuje się całe życie i nie poddaje się go leczeniu, jednak wskazane jest stosowanie leków przeciwzakrzepowych i regularne kontrolowanie czynności serca.

Przyczyny migotania przedsionków

Przyczyn migotania przedsionków jest bardzo wiele. Wśród tych najczęściej występujących wymienia się:

 • choroby układowe, np. niewydolność wielonarządowa, sarkoidoza, hemochromatoza,
 • wiek – zachorowalność na migotanie przedsionków wzrasta z wiekiem,
 • wady zastawkowe serca,
 • nowotwory serca,
 • wady wrodzone serca,
 • kardiomiopatie,
 • zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa),
 • nadciśnienie,
 • cukrzyca,
 • niewydolność serca,
 • choroba mięśnia sercowego,
 • schorzenia płuc, np. zapalenie płuc, POChP (przewlekła obustronna choroba obturacyjna płuc),
 • niewydolność nerek,
 • zwłóknienie przedsionków,
 • nadczynność tarczycy,
 • nadużywanie alkoholu,
 • palenie tytoniu,
 • przebyte operacje na sercu, płucach lub przełyku,
 • wszczepione by-passy (pomostowanie aortalno-wieńcowe),
 • dziedziczenie.

Objawy migotania przedsionków

U niektórych osób migotanie przedsionków nie daje żadnych objawów, w związku z tym można nawet nie wiedzieć, że cierpi się na tę dolegliwość. Niekiedy objawy są niecharakterystyczne i trudno je rozpoznać i zdiagnozować. Jako typowe symptomy migotania przedsionków wymienia się:

 • palpitacja, niemiarowe kołatanie serca,
 • osłabienie,
 • duszność – szczególnie wysiłkowa,
 • zawroty głowy,
 • omdlenia,
 • obfite napadowe pocenie się,
 • szum w uszach.

Jakie powikłania występują po migotaniu przedsionków?

Jako najczęstsze, a zarazem najpoważniejsze powikłanie po migotaniu przedsionków uważa się powikłania zakrzepowe. Dochodzi do nich w konsekwencji nieregularnego kurczenia się przedsionków. W praktyce oznacza to, że przedsionki zaczynają drzeć, pojawiają się zaburzenia przepływu krwi i tworzą się zakrzepy. Oderwane fragmenty skrzepów wraz z krwią mogą przedostać się do tętnic mózgowia, doprowadzając do ich zatoru. W ten sposób może też dojść do zablokowania tętnicy podkolanowej. Najczęściej do powikłań zakrzepowych dochodzi u kobiet po 65 roku życia, które chorują na cukrzycę, niewydolność serca lub nadciśnienie tętnicze. Migotanie przedsionków może wywołać również niewydolność serca, która w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

Jak diagnozuje się migotanie przedsionków?

Diagnoza migotania przedsionków jest niezwykle trudna, wymaga wykonania badanie EKG w momencie, kiedy następuje nadać. W przypadku, gdy badanie odbywa się, kiedy do migotania nie dochodzi trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ono występuje. Trzeba jednak pamiętać, że niedokładna diagnostyka nie oznacza, że objawy arytmii serca należy ignorować. O diagnozę powinny postarać się przede wszystkim osoby, które znajdują się w grupie ryzyka występowania migotania przedsionków.

Leczenie migotania przedsionków

W większości przypadków migotanie przedsionków wymaga leczenia. Podstawowe kuracje opierają się na zażywaniu preparatów przeciwzakrzepowych oraz zwalniających rytm serca. W terapii migotaniu przedsionków stosuje się też kardiowersję, czyli przywracanie właściwego rytmu bicia serca elektrostymulacją i farmaceutykami. Coraz skuteczniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest również ablacja. Opiera się ona na termicznym uszkodzeniu części mięśnia sercowego, który jest odpowiedzialny za arytmię.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here