Podwyższone P-LCR i PDW – co oznacza?

0
5972

Morfologia krwi to podstawowe badanie diagnostyczne. Pozwala on na wykrycie nieprawidłowości i rozpoczęcie dalszej diagnostyki w kierunku poważnych chorób. Odbierając wyniki morfologii krwi, można zbajerować wiele wskaźników. Jednym z nich są te dotyczące płytek krwi, czyli trombocytów. Wskaźniki te ukryte są pod oznaczeniami P-LCR i PDW. Podwyższenie norm P-LCR i PDW jest wskazaniem do dalszych badań diagnostycznych. Zobacz, co mogą oznaczają podwyższone wskaźniki płytek krwi.

Płytki krwi, czyli trombocyty to najmniejsze komórki krwi. Są one pozbawione jądra, a ich zadaniem jest warunkowanie procesów krzepnięcia krwi.  Morfologia krwi pozwala ocenić układ płytkowy krwi. W czasie testu wykonuje się m.in. ocenę liczby płytek krwi, ich objętość (MPV) oraz wskaźnik anizocytozy płytek krwi (PDW), a także odsetek dużych płytek krwi (P-LCR). Każdy z wyżej wymienionych parametrów oceniany jest indywidualnie i samodzielnie nie wnosi żadnych informacji o stanie zdrowia. Do właściwej interpretacji badań konieczne jest oznaczenie liczby płytek MPV, PDW oraz P-LCR.

Trombocyty w morfologii krwi – jakie są prawidłowe wyniki badań?

Parametry dotyczące układu płytkowego oznaczane są w każdej morfologii. W wynika można odczytać wyniki dla takich wskaźników jak MPV, PDW, P-LCR oraz PLR. Należy pamiętać, że niewielkie odchylenia od normy nie są powodem do niepokoju, szczególnie jeśli liczba płytek krwi jest prawidłowa. Prawidłowe normy dla parametrów płytkowych wynoszą:

  • norma płytek krwi to 150–400 tys./ µl;
  • prawidłowa objętość płytki krwi MPV 9–14 fl;
  • norma PDW, czyli wskaźnika zmienności objętości płytki krwi to 40-60 proc. (6, 11–11 fl);
  • norma P-LCR, czyli odsetka dużych płytek krwi to 15–35 proc.;
  • PCT (hematokryt płytkowy) to stosunek objętości płytek krwi do całkowitej objętości krwi, wynoszący prawidłowo 0,14–0, 36 proc.

Podwyższone P-LCR – co oznacza?

Wskaźnik P-LCR oznacza odsetek dużych płytek krwi o wielkości pozycji określonej normy. Należy pamiętać, że podwyższone P-LCR nie jest samoistnym wskaźnikiem i nie powinno być tak interpretowane. Brak wyników w normie nie jest oznaką stanu chorobowego. Aby stwierdzić, że taki występuje, wyniki P-LCR należy zinterpretować razem z pozostałymi wskaźnikami. Kiedy i one są podwyższone, może oznaczać małopłytkowość autoimmunologiczną, czyli tzw. plamicę autoimmunologiczną.  W wyniku tej choroby dochodzi do niszczenia trombocytów przez organizm, co powoduje, że we krwi powstaje wiele płytek dużych i olbrzymich. Widocznym objawem plamicy autoimmunologicznej są krwawienia z nosa i dziąseł, łatwe powstawanie siniaków, a u kobiet długie i obfite miesiączki.

Podwyższone PDW – co oznacza?

Badanie PDW to wskaźnik anizocytozy płytek krwi, czyli zróżnicowania krwi pod względem objętości. PDW określa, jaki procent płytek krwi odbiega objętością od normy (ta wynosi 6,1-11 ff). Norma PDW wynosi 40-60%. Taki wynik oznacza, że większość płytek ma zbliżoną obojętność. W przypadku zaburzenia normy mamy do czynienia ze znacznie zróżnicowaną wielkości płytek. Podobnie jak przy wskaźniku P-LCR, wskaźnik PDW nie może być interpretowany osobno, analiz powinna być wykonana razem z pozostałymi wskaźnikami badania.  Nieprawidłowy wynik tego wskaźnika powinien niepokoić, kiedy w analizie morfologii krwi zauważono, że pozostałe wskaźniki również odbiegają od normy.

Obniżone PDW nie jest powodem do niepokoju. Taki wynik nie ma znaczenia klinicznego. Obniżenie tego wskaźnika w większości przypadków nie wpływa na zdrowie i nie świadczy o chorobie. O wiele groźniejsze jest podwyższenie PDW przy jednoczesnym nieprawidłowym wyniku innych wskaźników morfologii krwi. W takich sytuacjach możemy mówić o zaburzeniach w produkcji trombocytów. W przypadku, gdy podwyższonemu PDW towarzyszy podwyższona średnia objętość płytek krwi o podejrzenie pada na choroby takie jak: przewlekła białaczka, plamica małopłytkowa oraz infekcji bateryjne we wczesnej fazie. W przypadku, gdy wynik PDW jest podwyższony, a średnia objętość płytek znajduje się poniżej normy, możemy mieć do czynienia z takimi schorzeniami jak anemia hipoplasyczna oraz anemia megaloblastyczną. Warto również zaznaczyć, że tego typu wyniki często są stwierdzane u osób, u których prowadzona jest chemioterapia.

Interpretacja wyników morfologii – czy warto to robić?

Otrzymując wyniki morfologii krwi, zazwyczaj w pierwszej chwili chcemy sami interpretować normy badania. Bardzo często prowadzi to do nieporozumień i niepotrzebnego stresu. Należy pamiętać, że nieprawidłowe wyniki pojedynczego wskaźnika jeszcze o niczym nie świadczą. Podwyższenie P-LCE czy PDW wcale nie oznacza, że chorujemy. Aby stwierdzić, czy faktycznie w organizmie toczy się stan chorobowy, najlepiej udać się do lekarza, który odczyta wyniki testu. W przypadku potwierdzenia, że wyniki morfologii krwi są nieprawidłowe, lekarz zleca dalsze badania diagnostyczne, które mają potwierdzić podejrzenia co do choroby.

[Głosów:17    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here