Krwiaki wewnątrzczaszkowe – jak rozpoznać objawy krwiaka po urazie głowy

0
1980

Krwiaki wewnątrzczaszkowe powstają na skutek silnego urazu głosy. Są one niezwykle niebezpieczne i bezpośrednio zagrażają życiu. W przypadku zauważenia u siebie objawów krwiaka mózgu należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. Wcześnie rozpoznany i leczony można leczyć. Współczesna medycyna ma kilka metod leczenia krwiaka wewnątrzczaszkowego. Zobacz, jak rozpoznać krwiaka po urazie.

Krwiak mózgu bez względu na to wyniku, jakiego zdarzenia powstaje, jest niebezpiecznym. Zagraża on zdrowiu i życiu. Najczęściej krwiaki w głowie są wynikiem wypadków, ale mogą powstawać również na skutek niektórych chorób. Na powstawanie krwiaków najbardziej narażeni są motocykliści, rowerzyści oraz fani sportów ekstremalnych. W wyniku urazu powstają krwiaki wewnątrzczaszkowe inaczej nazywane śródczaszkowym. Umiejscowione są one w ograniczonej okolicy wnętrza czaszki. W ich następstwie może dojść do ucisku mózgu. Medycyna wyróżnia krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe oraz śródmózgowe.

Przyczyny krwiaka mózgu

Mianem krwiaka w głowie określa się nagromadzenie krwi, które jest wynikiem uszkodzonych naczyń krwionośnych. Z uszkodzeniami mamy do czynienia dość często, jednak większość z nich wchłania się samoistnie i nie powoduje zagrożenia dla życia. Krwiak w głowie zawsze jednak jest groźny i może prowadzić do nieodwracalnych zmian. Zazwyczaj jest on urazem bezwładnościowym, w którym głowa poszkodowanego uderza z dużą siłą o nieruchomy przedmiot. Przyczyną krwiaka mózgu są zazwyczaj wypadki komunikacyjne. Wywoływać mogą go też niektóre choroby takie jak skazy krwotoczne, miażdżyca naczyń, zawał krwotoczny, migrena, nadciśnienie tętnicze, tętniaki czy krwawienia istniejących zmian np. guzów nowotworowych.

Rodzaje krwiaków mózgu

Krwiaki mózgu dzieli się ze względu na ich umiejscowienie oraz wielkość. Wyróżnia się:

  • Krwiaki nadtwardówkowe – występuje, jeśli dojdzie do wylewu krwi między czaszką a oponą twardą;  dochodzi wtedy do ucisku mózgu przez krew i pęknięcia tętnicy oponowej;
  • Krwiaki podtwardówkowe – mówimy o nim, kiedy krew żylna gromadzi się pomiędzy oponą twardą i pajęczynówką; może o doprowadzić do pęknięcia żył w mózgu; krwiaki podtwardówkowe pojawiają się w następstwie skomplikowanych urazów głowy;
  • Krwiaki śródmózgowe – jest to krwotoczny udar mózgu; polega on na tym, że krew koncentruje się w mózgowiu, najczęściej w okolicy płata skroniowego lub czołowego.
  • Krwiak mózgu może być mały, średni oraz masywny. Od jego wielkości oraz rodzaju zależy metoda leczenia.

Objawy krwiak mózgu

Krwiak mózgu może wystąpić bezpośrednio po urazie lub też w kilka tygodni po wystąpieniu urazy lub czynnik, który do niego doprowadzi. Jest to niebezpieczne, ponieważ utrudnia diagnostykę oraz leczenia. Należy pamiętać, że nie wskazane jest lekceważenie żadnego urazu głowy. Po takim najlepiej od razu udać się do lekarza i przeprowadzić badania kontrolne w celu wykluczenia krwiak mózgu i innych powikłań. Jako objawy krwiaka mózgu wskazuje się: wzmagające się bóle głowy, utraty przytomności, wymioty, senność, zmiany rozmiaru źrenic, podwyższone ciśnienie krwi, rozkojarzenie i rozbicie.

Objawy krwiaka w głowie mogą mieć różne nasilenie. Im bardziej jest on rozległy, tym więcej objawów występuje i tym bardziej są one intensywne. Występujące symptomy uzależnione są też od rodzaju i umiejscowienie krwiaka. I tak np. przy krwiaku nadtwardówkowym charakterystycznym objawem jest poszerzenie źrenic, niedowład części ciała, drgawki czy przejaśnienia świadomości. Krwiakom może też towarzyszyć padaczka, zaburzenia mowy oraz świadomości.

Leczenie krwiaka mózgu

Sposób leczenia krwiaka mózgu zawsze ustala lekarz na podstawie obserwacji oraz szeregu badań. Najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze lub też usunięcie krwiaka za pomocą drenażu. Kuracje bardzo często obejmują również zażywanie leków przeciwko zwiększeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Operacja przeprowadzana jest w przypadku, gdy krwiaki są duże i mają 3-4 cm średnicy. Przesłanką do zabiegu jest również krwiak w okolicach móżdżku, który może wpływać na istotne funkcje życiowe. Operacje wykonuje się też, gdy pacjent jest w stanie śpiączki. Sposobem na obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego jest też przeprowadzenie kraniotomii lub endoskopowej ewakuacji krwiaka, która jest mniej inwazyjnym zabiegiem.

Rokowania krwiak mózgu zależą od rozległości obrażeń oraz rodzaju krwiaka. Lekarze podają, że w przypadku krwiaków nadtwardówkowych oraz podtwardówkowych powyżej 3 cm rokowania nie są najlepsze. Szanse na powrót do zdrowia zwiększają się w przypadku szybkiego podjęcia leczenia.

Powikłania po krwiaku mózgu

Uszkodzenie naczyń krwionośnych mózgu może wywołać szereg górnych dla zdrowia i życia powikłań. Często w wyniku krwiaka mózgu dochodzi do śpiączki czy krwotoków podpajęczykowych. Inne groźne powikłania to zapalenie opon mózgowych, padaczka pourazowa czy ropnie mózgu.

Krwiaki wewnątrzczaszkowe są najcięższymi powikłaniami po udarach mózgu. Ich skutkiem może być stały niedowład ciała, śpiączka, a nawet śmierć. Do powstawania krwiaka głowy zazwyczaj dochodzi w wyniku urazów bezwładnościowych, czyli takich, gdzie nastąpiła gwałtowna zmiana prędkość.

[Głosów:3    Średnia:1.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here